Franko levering vanaf € 75,00 exclusief BTW binnen NL Hotline: 0031 (0) 416-53 20 42 Service: service@pch-24.nl

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

Herroepingsrecht
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u benoemde derde, die geen vervoerder is, het artikel in bezit krijgt c.q. heeft gekregen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (PCH BeNeLux B. V., De Hoogt 53, 5175 AX Loon op Zand, Nederland, Fax: +31 (0) 416 52 20 44, E-Mail: service@pch-24.nl) middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet is voorgeschreven.

De mededeling betreffende het uitoefenen van het herroepingsrecht dient te worden verzonden vóór afloop van de herroepingstermijn.


Gevolgen van herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten voortkomend uit uw keuze van een andere soort levering dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering) terugbetalen, en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de mededeling betreffende uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders was overeengekomen; in geen enkel geval zullen wij u uit hoofde van deze terugbetaling kosten berekenen. Wij mogen de terugbetaling weigeren, totdat wij het artikel weer terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft verstrekt dat u het artikel heeft teruggestuurd, naarmate wat eerder is gebeurd.

U dient het artikel onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons kennis heeft gegeven van het herroepen van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn geldt als in acht genomen als u het artikel voor afloop van een termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van de retournering van het artikel. U dient voor een mogelijk waardeverlies van het artikel slechts de kosten te dragen, indien het waardeverlies aantoonbaar aan u te wijten is.

Uitsluiting c.q. voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten ter levering van artikelen die niet zijn geprefabriceerd en waarvoor de consument bij de productie een persoonlijke keuze heeft gemaakt of een bestemming aan het artikel heeft gegeven of waaruit blijkt dat de artikelen eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Algemene aanwijzingen

1) Voorkom beschadiging of verontreiniging van het artikel. Retourneer het artikel indien mogelijk in de originele verpakking en inclusief toebehoren en verpakkingsbestanddelen. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer in bezit heeft, zorg dan voor een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportbeschadigingen.

2) Retourneer het artikel voldoende gefrankeerd.

3) Het bepaalde onder 1 en 2 zijn geen voorwaarden voor de werking van het herroepingsrecht.

---------------------------------
Herroepingsformulier
---------------------------------
Als u deze overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug aan

PCH BeNeLux B. V.
De Hoogt 53
5175 AX Loon op Zand
Nederland
Fax: +31 (0) 416 52 20 44
E-Mail: service@pch-24.nl

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende artikelen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Productnaam (*) _______________________________________________________

Artikel Antal (*) ________________________________________________________

Klantennummer (*) ____________  / Bestelnummer (*) __________________

Besteld op (*) ____________  / ontvangen op (*) _________________

________________________________________________________
Naam consument(en)

________________________________________________________
Adres van consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is!