Franko levering vanaf € 75,00 exclusief BTW binnen NL Hotline: 0031 (0) 416-53 20 42 Service: service@pch-24.nl

Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de website pch-shop.nl

Verantwoordelijk is:

Naam van de verantwoordelijke: PCH Benelux BV
Adres van de verantwoordelijke: De Hoogt 53, 5175 AX Loon op Zand
E-mailadres van de verantwoordelijke: service@pch-shop.nl

Naam van de functionaris voor gegevensbescherming: Dieter Klapproth
Adres van de functionaris voor gegevensbescherming: Rüdesheimer Platz 5; 14197 Berlijn
E-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming: d.klapproth@ains-a.de


1.) Verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens van u op de website:

Contactverzoeken:

Voor contactverzoeken verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, enz., Die wij nodig hebben om uw verzoek te beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van contactaanvragen is artikel 6, lid 1, onder b) Basisverordening gegevensbescherming.

In het kader van contactverzoeken slaan we uw persoonlijke gegevens op zo lang als nodig is om uw verzoek te verwerken.

Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens echter niet verstrekt, kunnen we niet reageren op uw contactverzoek of - in geval van beperkte contactgegevens - op alle gewenste communicatiekanalen.

Registratie / bestellingen:

Bij uw registratie of bij bestellingen verwerken wij uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, zelfgekozen gebruikersnaam, betalingsgegevens, enzovoort, welke nodig zijn om de uitvoering van de contractuele relatie met u te verwerken of uit te voeren.

We bewaren uw gegevens uit registratie- of bestelformulieren (indien van toepassing, inclusief de beschikbare gegevens uit uw klantaccount), zolang als het voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is, en / of de op uw verzoek uit te voeren maatregelen, garantieaanvragen of vergelijkbare verplichtingen en / of met betrekking tot wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

Juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens uit registratie en/of bestellingen heeft betrekking op art. 6 par. 1 b) en art. 6 par. 1 c) van het privacybeleid.

Het verstrekken van deze persoonlijke informatie is wettelijk of contractueel niet vereist. maar is noodzakelijk voor de voortgang van het contract, zodat de uitvoering van de registratie/bestelling plaats kan vinden

Nieuwsbrief:

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, verwerken wij de verzamelde gegevens, zoals uw e-mailadres, aanhef, enz. met het doel de nieuwsbrief te verzenden. U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld per e-mail naar het hierboven vermelde contactadres.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het verzenden van onze nieuwsbrieven is artikel 6, lid 1 a) algemene verordening gegevensbescherming.

We bewaren uw persoonlijke gegevens die we nodig hebben om de nieuwsbrief te verzenden totdat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekt.

Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt en de informatie in het kader van de nieuwsbriefregistratie verplicht is (in plaats van alleen vrijwillig), accepteren wij uw nieuwsbriefregistratie niet.


2.) Gebruik van cookies

In dit hoofdstuk informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

a) Beschrijving en werking

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken.

b) Eigen cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website gemakkelijker en handiger voor de bezoeker te maken of om bepaalde functies in de eerste plaats imogelijk te maken.
Dienovereenkomstig hebben wij bij deze verwerking een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons in verband met het gebruik van cookies is Artikel 6 (1) verlicht. f Algemene verordening gegevensbescherming.
Als onderdeel van het gebruik van cookies bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig om het gebruik van onze website gemakkelijker en handiger te maken.
Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen we het gebruik van onze website niet eenvoudiger en gemakkelijker maken.

c) Cookies van derden

De Website kan ook cookies van derden gebruiken om informatie van onze website en andere sites op internet te verzamelen of te verkrijgen, en die informatie vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld webtrackingservices, beoordelingsservices of gerichte advertenties te leveren. Bijgevolg is er bij deze verwerking sprake van een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door derden in verband met het gebruik van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), algemene verordening gegevensbescherming.
Wanneer u cookies gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig bewaard om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.
Het verstrekken van dergelijke persoonlijke gegevens is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Het niet verstrekken van dergelijke informatie aan derden kan de bovengenoemde doeleinden niet bereiken.

d) Oppositie en eliminatie optie

In uw browser kunt u instellen dat een opslag van cookies alleen wordt geaccepteerd als u akkoord gaat met hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen kunt uitschakelen. Als u cookies weigert, kunt u bepaalde websitefuncties, services, toepassingen of hulpprogramma's mogelijk niet gebruiken.

Wat betreft advertentiecookies, kunt u veel blokkeren en / of beheren met behulp van de volgende services:

www.aboutads.info/choices/

www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.


3.) Kredietcontrole voor vooruitbetaling (bijv. Leveren op rekening))

Mocht een kredietcontrole daartoe aanleiding geven, behouden we ons het recht voor om een aanbetaling aan u te vragen. Hiervoor geven we uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adres enz., die we nodig hebben voor de kredietcontrole, door aan de volgende serviceproviders:

Creditreform Berlin Brandenburg Wolfram KG
Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 1
10787 Berlijn

Met vooruitbetalingen hebben we een redelijk belang in de zin van art. 6 lid. 1 f) privacy regelgeving op dit proces. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van kredietcontroles is artikel 6, lid 1 f) Algemene verordening gegevensbescherming.

Voor doeleinden van kredietcontrole worden uw persoonlijke gegevens zolang als nodig bewaard voor de kredietcontrole.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens voor een kredietcontrole is wettelijk of contractueel niet vereist of vereist voor een contract. Als u ons deze gegevens echter niet verstrekt, behouden wij ons het recht voor om bestellingen niet in behandeling te nemen.

U hebt het recht om ten alle tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van de kredietcontrole om redenen die voortkomen uit uw persoonlijke situatie. Uw persoonlijke gegevens zullen niet langer worden verwerkt ten behoeve van de kredietcontrole, tenzij we kunnen bewijzen zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen te hebben die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of verwerking met als doel wettelijke claims af te dwingen, na te streven of te verdedigen.

4.) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in de context van Google Analytics is artikel 6 par. 1 lit. f) GDPR.
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator.
Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. Dit is onze iinteresse in gegevensverwerking in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. De gegevens die worden verwerkt als onderdeel van het gebruik van Google Analytics worden automatisch verwijderd na .... ... ....

Volgens artikel 21 (1) AVG heeft uj het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met het gebruik van Google Analytics om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.
Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


5.) Google-Adwords Conversion Tracking

Op onze website maken wij gebruik van Google Adwords Convresion Tracking van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google").

Google Adwords Conversion Tracking, een analytische service van Google Inc., maakt gebruik van cookies die op uw apparaat opgeslagen worden om een analyse te maken van het gebruik van de site die u bereikt door te klikken op een Google-advertentie. Hiervoor wordt zogenaamde conversietrackingtag of een stukje code geïntegreerd in onze website of app. Zodra een gebruiker op deze advertentie klikt, wordt een tijdelijke cookie op zijn apparaat opgeslagen. Voert de gebruiker dan een activiteit van klanten door die voor ons interessant is (bijvoorbeeld aankopen, registraties, het invullen van een contactformulier) dan kunnen Google en wij als een website operator dit herkennen. Google Adwords Conversion Tracking wordt gebruikt om te analyseren welke zoekwoorden, advertenties, advertentiegroepen en campagnes het meest succesvol zijn voor ons. Hierdoor kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over onze online advertenties en campagnes optimaliseren in overeenstemming met onze bedrijfsdoelen. Ons legitiem belang bij het gebruik van Google Adwords Conversion Tracking is daarom de analyse, optimalisatie en kosten-effectieve werking van onze online reclame.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking van Google Adwords conversies is Art. 6 par. 1 f) DSGVO.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen uw registratie door Google AdWords Conversion Tracking. Zie punt d. in het gedeelte 'Cookies' van dit privacybeleid.

U kunt cookies voor Google Adwords Conversion Tracking uitschakelen door uw op browser de gebruikersinstellingen van het domein "googleadservices" te blokkeren.

Meer informatie over de werkwijze van Google Adwords Conversion Tracking en het privacybeleid van Google is hier beschikbaar: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de


6.) Google Tag Manager

Op onze website maken wij gebruik van Google Tag Manager van Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google").
Google Tag Manager is een Google-tool voor het integreren, beheren en verder gebruik van Google-services en diensten van derden op onze site voor analyse, Websiteoptimalisering- en / of reclamedoeleinden. Deze services worden door tags in onze website opgenomen (dwz extra programmeren in de broncode van onze website).

Google verzamelt informatie over hoe Google Tag Manager wordt gebruikt en welke tags op welke manier worden geïmplementeerd. Google gebruikt deze gegevens alleen om de Google Tag Manager te verbeteren, te onderhouden, te beveiligen en verder te ontwikkelen. Google Tag Manager stelt geen cookies in, maar activeert andere tags die cookies kunnen instellen of gegevens kunnen verzamelen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens in het kader van Google Tag Manager is art. 6 lid. 1 f) DSGVO.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen uw registratie via Google Tag Manager. Zie punt d. in het gedeelte 'Cookies' van dit privacybeleid.

Meer informatie over hoe Google Tag Manager werkt en het privacybeleid van Google vindt u hier:

https://www.google.com/intl/de/tagmanager/

7.) Google enhanced conversion

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 IE ("Google"). In het kader van Google Ads gebruiken we de zogenaamde enhanced conversion tracking. Hiervoor is uw toestemming vereist, waartegen u bezwaar kunt maken. Enhanced conversions is een functie die bestaande Conversion-Tags aanvult. Hierdoor kunnen conversiegegevens die op de website zelf zijn verzameld, versleuteld naar Google worden verzonden.

In de meeste gevallen worden bij het uitvoeren van een conversie op een website gebruikersgegevens zoals een naam, e-mailadres of postadres verzameld. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd en gehasht in uw conversietrackingtags. Hiervoor worden de gegevens met een eenrichtings hash-algoritme SHA256 gecodeerd. De hashwaarden van uw user:inside-gegevens worden vervolgens doorgegeven aan Google en gebruikt om uw conversiemeting te verbeteren. Als de cookiebanner wordt geaccepteerd in de Consent-Mode, werken de trackingtags zoals gewoonlijk en worden de bijbehorende conversies en klikgegevens vastgelegd.

In het geval dat cookies worden geweigerd, stuurt de Consent-Mode alleen ping-informatie. De zogenaamde pings werken zonder cookies. Ze kunnen informatie bevatten zoals de tijdstempel en de URL van de link. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen. Bovendien stellen de pings Consent Mode in staat om opt-in en opt-out percentages te vergelijken. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om conversies te modelleren van gebruikers die de cookiebanner hebben geweigerd. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie ingesteld voor geavanceerde conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. Informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor Ads-klanten te maken, voor Ads-klanten die zich hebben aangemeld voor conversietracering. De klanten krijgen bijvoorbeeld informatie over het totale aantal clicks op hun advertentie en worden doorverwezen naar een pagina met een tag voor conversietracering.

Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit eenvoudig aangeven door de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Meer informatie over Google Ads en Google enhanced conversion tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8.) Facebook Pixel / Facebook Custom Audience

Sommige pagina's van onze website gebruiken Facebook Custom Audience. Facebook wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.

Facebook Custom Audience maakt doelgroepgerichte reclame op Facebook mogelijk. De Facebook Pixel maakt het bovendien mogelijk toe te schrijven welke oproepen van onze site u kiest, door middel van klikken op onze Facebook-advertenties. Facebook Custom Audience en Facebook Pixel zijn daarom zeer interessant in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online advertenties.


Bij het gebruik van Facebook Custom Audience via de klantenlijst, wordt onze klantenlijst verzonden naar Facebook en omgezet in vaste reeksen met behulp van een zogenaamde hash-procedure. Facebook kan vergelijken op basis van deze gegevens, of onze klanten ook lid van Facebook zijn en op deze manier reclame met bepaalde kenmerken (bijv. leeftijd of interesses) gericht op dit deel van deze klanten of om een soortgelijke doelgroep.

Bij het gebruik van Facebook Custom Audience via pixeltechnologie, is een onzichtbare Facebook-pixel geïntegreerd op onze website, die onder andere de Facebook-gebruikers-ID van de gebruiker (aangemeld bij Facebook) en gegevens voor het gebruik van onze website verzonden naar Facebook. Als gevolg hiervan kan het online gedrag van gebruikers van onze website worden gevolgd door Facebook. Facebook kan niet-geregistreerde gebruikers doelgroepgerichte advertenties weergeven (bijvoorbeeld een product dat niet is gekocht na geannuleerd bestelproces).

Met de pixel-methode in de context van een zogenaamde "uitgebreide aanpassing" worden ook dergelijke gegevens (bv. naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, enz. Van de bij ons geregistreerde gebruiker) doorgegeven aan Facebook welke Facebook zal toestaan, voor ook niet ingelogde bezoekers op onze website te bepalen of ze Facebook-leden zijn (om dergelijke Facebook-leden op te nemen in de bovengenoemde doelgroepreclame).

 

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen uw registrering via de Facebook-pixel. Zie punt d. in het gedeelte 'Cookies' van dit privacybeleid.

Je kunt ook instellen wat voor soort advertenties je op Facebook ziet in je Facebook-account.

Zie het Privacybeleid van Facebook voor meer informatie:

https://www.facebook.com/policy.php


9.) Integratie van het Trusted Shops keurmerk

Om ons keurmerk van Trusted Shops en eventuele verzamelde beoordelingen weer te geven, en omTrusted Shops-producten aan te bieden aan kopers na het plaatsen van een bestelling, is de Trusted Shops-badge opgenomen op deze website.
Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van het afwegen van belangen, te beschermen in de optimale marketing van ons aanbod. Het Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Strasse 15C, 50823 Keulen.
.Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat. De oproep wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, wanneer u beslist na het afsluiten van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten of die reeds geregistreerd zijn voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.


10) Rechten van de betrokkenen

Volgens artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming heeft u het recht informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens ("recht van toegang van de betrokkene").

In overeenstemming met artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om rectificatie en verwijdering van onjuiste persoonlijke gegevens te eisen ("recht op rectificatie").

Volgens artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u verzoeken om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens , op voorwaarde dat een van de redenen er een is die daar vermeld is ("recht om te worden vergeten").

Evenzo heeft u, in overeenstemming met artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het recht om te verzoeken dat u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als een van de daar vermelde voorwaarden van toepassing is ("Recht op beperking van verwerking").

In overeenstemming met artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen en deze gegevens te laten verzenden naar een andere verantwoordelijke persoon ("Recht op gegevensoverdracht").

Hun recht op bezwaar dat voortvloeit uit artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt in deze verklaring over gegevensbescherming tijdens de verwerking vermeld.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

De landscommissaris voor gegevensbescherming en voor het recht op toegang tot bestanden Brandenburg
Stahnsdorfer dam 77
14532 Kleinmachnow


Tel .: 033203 / 356-0
Fax: 033203 / 356-49
poststelle@lda.brandenburg.de
http://www.lda.brandenburg.de (externe link)


11.) Overdracht van uw gegevens

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen wij uw persoonlijke informatie verstrekken aan de volgende extra ontvangers of categorieën van ontvangers:

• Postorderbedrijven
• Banken
• Marketingbedrijven


...... .. ..........
....... ....... ....
............ .. ....

Tenzij hierboven al vermeld, zijn we van plan om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan het volgende derde land of internationale organisatie.
...... .. ..........
....... ....... ....
............... ...

Concept en implementatie:
BS-Style-GmbH