Franko levering vanaf € 75,00 exclusief BTW binnen NL Hotline: 0031 (0) 416-53 20 42 Service: service@pch-24.nl

Voorwaarden voor deelname competitie

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN PCH-CAMPAGNE OP FACEBOOK

- Verantwoordelijk voor deze actie op Facebook (hierna ook wel “actie” genoemd) van de firma PCH: PCH Benelux BV, De Hoogt 53, 5175 AX Loon op Zand, hierna ook wel  PCH genoemd. De acties van PCH hebben niets te maken met Facebook. Facebook is op geen enkele wijze een contactpersoon en is niet aansprakelijk.

- Alleen natuurlijke personen mogen deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn werknemers  van PCH en de aan haar gelieerde ondernemingen alsmede hun 1e graads-familieleden , hun partners en alle personen die in dienst zijn of waren van of betrokken zijn bij de uitvoering van de actie.

- Deelnemers moeten een geldig postadres hebben en moeten een e-mailadres hebben. Er kan slechts één e-mailadres en één Facebook-profiel tegelijk worden gebruikt om deel te nemen.

- Het begin en het einde van de actie zal worden gecommuniceerd in de eerste corresponderende mail. Deelnemers en winnaars maken in geen geval kosten. Prijzen zijn niet gekoppeld aan de aankoop van producten uit de PCH Shop.

- De winnaars worden per lot bepaald door een jury van PCH-medewerkers, door loting onder de deelnemers of door de meest "likes".

- Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Contante uitbetaling  van de gewonnen prijs is niet mogelijk.

- Prijzen worden direct na afloop van de actie verstuurd. 

- De gewonnen prijs kan op afspraak worden geruild, de kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de winnaar.

- PCH kan deelnemers via een privébericht op Facebook om persoonlijke gegevens vragen, met als doel het toekennen van prijzen. Als een prijs niet correct kan worden verzonden vanwege onjuiste contactgegevens van de deelnemer, vervalt de aanspraak van de deelnemer op de prijs.

- Winnaars die niet binnen 20 dagen na de Facebook-actie hebben gereageerd, verliezen hun recht op de prijs.

- In geval van overtreding van deze voorwaarden of als er een vermoeden van manipulatie bestaat, kan PCH de deelnemer uitsluiten van de actie.

- PCH kan elke deelnemer diskwalificeren die de werking van de actie probeert te verstoren of die illegale of immorele ideeën probeert te promoten.

- PCH sluit aansprakelijkheid uit voor valse verklaringen of voor de gevolgen van technisch veroorzaakte fouten.

- PCH behoudt zich het recht voor om de actie aan te passen, te wijzigen of te annuleren indien nodig.

- Indien één of meer bepalingen ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden van kracht.

- Deze actie valt onder het Nederlands recht.

Gegevensbescherming

- De gegevens van de deelnemers die tijdens de campagne worden verzameld, worden uitsluitend in het kader van de campagne gebruikt en worden niet op lange termijn opgeslagen. Deelnemers hebben het recht geïnformeerd te worden over hun gegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen.

- De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun namen en bijdragen aan PCH Facebook-acties  door PCH Benelux BV op haar websites en Facebook mogen worden gepresenteerd en gepubliceerd.

- De bovengenoemde rechten worden uitsluitend verleend voor de werking en de uitvoering van de actie.

Deelnemers kunnen indien nodig contact met ons opnemen via e-mail: service@pch-shop.nl

Toestemming van de deelnemer

Door deel te nemen aan de actie gaat de gebruiker akkoord met de bovenstaande deelnamevoorwaarden en notities over gegevensbescherming.

- Over toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.